مرور محصولات و خدمات
پلن 1 - 250 مگابایت

500,000 ریال سالانه
پلن 2 - 500 مگابایت

900,000 ریال سالانه
پلن 3 - 1 گیگابایت

1,300,000 ریال سالانه
پلن 4 - 2 گیگابایت

2,300,000 ریال سالانه
پلن 5 - 5 گیگابایت

3,200,000 ریال سالانه