مرور محصولات و خدمات
پلن 1 - 250 مگابایت

700,000 ریال سالانه
پلن 2 - 500 مگابایت

1,000,000 ریال سالانه
پلن 3 - 1 گیگابایت

1,500,000 ریال سالانه
پلن 4 - 2 گیگابایت

3,000,000 ریال سالانه
پلن 5 - 5 گیگابایت

5,000,000 ریال سالانه