جستجوگر دامنه

جستجوی ساده دامنه | انتقال دسته جمعی دامنه ها

شما می توانید دامنه های موجود خود را به ما انتقال دهید. برای شروع، دامنه های خود را هر کدام در یک خط در زیر وارد کنید - لطفا www. و یا http:// را در اول وارد نکنید


لطفاحروف درون تصویر را وارد کنید

قیمت دامین
TLD یکساله ثبت نام انتقال تمدید کردن
.com 1 1,500,000 ریال 1,500,000 ریال 1,500,000 ریال
.net 1 2,000,000 ریال 2,000,000 ریال 2,000,000 ریال
.org 1 2,000,000 ریال 2,000,000 ریال 2,000,000 ریال
.ir 1 100,000 ریال 100,000 ریال 100,000 ریال
.co 1 3,500,000 ریال 3,500,000 ریال 3,500,000 ریال
.me 1 3,000,000 ریال 3,000,000 ریال 3,000,000 ریال