بازگشایی تیکت

اگر شما در مرکز آموزش راهنمایی برای مشکل خود پیدا نکرده اید، می توانید با ارسال یک تیکت و انتخاب دپارتمان مناسب از ما سوال کنید.


سوالات قبل از خرید و سفارش

گزارش خرابی و مشکلات

مطرح نمودن پیشنهادات و انتقادات