جستجوگر دامنه

جستجوی ساده دامنه | انتقال دسته جمعی دامنه ها

قسمت جستجوی دسته جمعی دامنه به شما اجازه می دهد که بیش از نام 20 دامنه را یکجا جستجو نمایید. دامنه ها را هر کدام در یک خط در زیر وارد کنید - لطفا www. و یا http:// را در اول وارد نکنید


لطفاحروف درون تصویر را وارد کنید

قیمت دامین
TLD یکساله ثبت نام انتقال تمدید کردن
.com 1 1,500,000 ریال 1,500,000 ریال 1,500,000 ریال
.net 1 2,000,000 ریال 2,000,000 ریال 2,000,000 ریال
.org 1 2,000,000 ریال 2,000,000 ریال 2,000,000 ریال
.ir 1 100,000 ریال 100,000 ریال 100,000 ریال
.co 1 3,500,000 ریال 3,500,000 ریال 3,500,000 ریال
.me 1 3,000,000 ریال 3,000,000 ریال 3,000,000 ریال